Raspberry Pi + Rune Audio ::: Một trải nghiệm nghe nhạc mới

linh0983

Well-Known Member
Mới hôm qua đến hôm nay bác Minh đã up gần 400GB tuyệt vời cảm ơn bác ui . . . :eek:

2000fro.jpg


Vẫn đang nghe bình thường ạ . :cool:

2000fr7866769b677eb369.jpg
 

sadays

Member
1./ For Pi 4, you need to delete "ipv6.disable=1" or comand:

Mã:
cp /boot/cmdline.txt /boot/cmdline.txt.backup && sed -i '0,/ipv6.disable=1/{s/ipv6.disable=1//}' /boot/cmdline.txt

2./ Tidal Connect for Pi 4 (rAudio 64 bit)
i dont understand

this is command or entry config.txt?

"
# Go to the <tidal-connect-docker>/Docker path
cd tidal-connect-docker-master/Docker

# Build the image
./build_docker.sh
cd ..
./install_hifiberry.sh"
 

quatmo

Well-Known Member
i dont understand

this is command or entry config.txt?

"
# Go to the <tidal-connect-docker>/Docker path
cd tidal-connect-docker-master/Docker

# Build the image
./build_docker.sh
cd ..
./install_hifiberry.sh"
1./ Edit /boot/cmdline.txt and delete this text "ipv6.disable=1" in /boot/cmdline.txt
Use nano
Mã:
nano /boot/cmdline.txt
Or use this comand:
Mã:
cp /boot/cmdline.txt /boot/cmdline.txt.backup && sed -i '0,/ipv6.disable=1/{s/ipv6.disable=1//}' /boot/cmdline.txt


2.Install Tidal Connect Docker (one by one)

Mã:
cd ~
git clone https://github.com/code-SL/tidal-connect-docker
cd tidal-connect-docker
cd Docker
./build_docker.sh
cd ..
./install_hifiberry.sh

3./ Follow this repository for configuring the DAC :

4./ For more on Tidal Connect Docker, it works with Pi 4 (64 bit):
 
Chỉnh sửa lần cuối:

linh0983

Well-Known Member
@toi511 : 2 chú Pi2 chạy ngon lành ạ . :cool:

hgftrevgf.jpg


Chú bên trái ko đọc thẻ nhớ : Thay ic kiếng + diode zene . :mad:

Chú bên phải 3x chuyển 1x : Thêm ic nguồn + thay GPIO 40pin . :(

Về bác Duẩn cài rAudio là tuyệt vời ạ . :cool:
 
Bên trên