Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

ngcasey

Member

hoangvinh

Well-Known Member
Mashup Xa Em Kỷ Niệm - Lưu Bích & Vicky Nhung

Gồm những bài :
Xa Em Kỷ Niệm
Giá Như Ta Chẳng Biết Nhau
Ngày Anh Đến
Lỗi Tại Mưa

Trình bày : Lưu Bích & Vicky Nhung
Beat tách

Lưu ý : mình kg có account vip cho nên link không sống lâu
bác nào đến sau nếu link die thì nhờ những bác đã tải xuống reup hộ
 

caothudeche

Moderator

Tình Đã Vụt Bay (Beat Tách) - Quốc Thiên.1080p.AC3.x264.mkv

AP1GczOuybeyZFcFVlpLbkWZmy3FcqUgbgM3FxpI_5RekTjkfNna7qScl20Uiglln8nhUS4YBb7DgQttDbaS_vy7Zc9QCmGOjki0PS-u3GqgOj3zqt7xPcWfTHlmDGrlp92dU8FkgEQLBAP-GewwnyCfr3LMNSSuE8_8b284F3wpoJnSBsfQ7NSkRFN28nkZrvzkSsuDGF2GDMGddaVg7NhEVQ8H-TrZjiQ5a03NkJo-a1UOYlupUTGUWgxCz3y10bDEkMOsRsOnAUvJW2sfbZPNEFyWutFMH62m4LKM1R7nunsw7scEN_i1T797_pnYYcgPVrw2Lefw9bNhJzn13ZUZrDTUn0afYkFyRmMMimYrcyo2nBznvijG7k0fVg6H6As6waMAa98EmjPwbxH-uQpFU1h1j4XBIWsY3JpbQKQrdMPRU6rO1p5Q3SLjcbAxu5uFUzcocId2JJ3fj6K5NIXiCIyRrTJX00VKPbnXzFO5_pg98C6lCs6rjdAlTo26x9dQKaEzc5L0N30NNBULF48UOoluxcOANEXib68_WaVVThK5MRoSeuuZGVepklzJE0rBouc84T2rThTVXqM2neU-5LGbQvpwMtqpypqTfRfz3AdNYrBkXTT2IQ7hWZereLkpYaTOpFtj5YoBqc0-AmApGTqZ-WYTtjCcPwuDhV9_A_J-Eq5Ka0HQtYLptV04dIyDySOYtNHHYVRxl-9GeXCn9z7FKatMUa49Ap3M-jON27MFPEw99j0xWT6DrhQRfHbOlvJqWM2_3ZFdNI1oafIBEdoNspEK5C0Qra8PcVbsjRRvOLA6XeQkwEAPdLx4d1VmE1TO3LeNeCerGveAojHGXorc41wxZr0_j5j_sr3isJY2jPCDS__NHG-bcz6vBGn6fsy-RIFNz_eWTPB-tP-KUpyYiLV6IX6exORve2iirVAPMKfLWuuyU_Y2c12qnNFt=w1470-h828-s-no
 
Bên trên