Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

caothudeche

Moderator

Tình Yêu Mang Theo (Remix) - Nhật Tinh Anh.1080p.AC3.x264.mkv

AP1GczMgg2yat0BRdSg1XwRZZfapqpPSCOXIlzTuvyiYVOz65FY1Gnc2JPnw9Ns7iz0ueTOBTY-N66l8nqCLIuXo8fZ_Nl4UEkNDrGGIgJuT2QYd6wDSVQlvRot-cFgEoAVBJbhWKl9lfemdMxigDoB3a1nEf_z0VpOpdo-drNO6viBgQWt_7QBh6PwmWDRr5ncRXsw-pTFrfHjjp-HrrSPFuE7YfnMLgrBXR0wDfxiQY-fgNnoWTAn9PNBI2kCFcIPFg0w6s0uiYCFWxB90Ik97YpeE7oQ4jSbhhUhuDxLjMyuVhd_lS1qkWBFsD3908PRvnZXpQJ_419eUWXLLEB-ouhHcd4C0pxLWiLjqqFkIht9kKFYncrB6Y0QeLLA-Q3ZCz7zRQrzNwLDCv1TqA2S1iJk37BTUZFgl-AFdW3wJWCpEcz2BbO6TquiQf4FS8EI1j_Z_CmG8F-Abd2F-DVPmaiqq-_AscHbhyEpWO8XEu41T5VQZ34H1tH5bD4b5HMbTBx6q55xBInvOKNdxki0NpB0mICrJ7KuRUi-HP3T7jDC-x4ikoV8_ldl_949xPh7FKNt8Qb6wSC-GYJQKQwM5qiW3Qpttw04z_XXlNz0w8WrU8u1f0XIED3Um3q0fgkLUAl5JVwGJC-IVQXra0-FEJkoCWqCqbpBdgdbA8lq2bOLMwN4WR-Rr5wWB07d_8DcduI5Kr3nUJ9yeeqEZueZCiNUEf23pak1fZj-kz3Z7HLzMkIUHT80HaTgS6zLJM13aVBb8QLX4AfBdv-kstUd7nSD3ojv3KXS0DrfbQM-8LTioM81Zxg6ZRGoWMkTO_LtwEdn3H8Dj5cOktlf0NgCIq44Lsy3QJTaYooQGzX6MTiXapbt96JsuZ45J3D1GdvuMcN00U5YGtXN8gSKhrCrYH1Q_9hpV7f7zfBPAY4VzK49GL5dksq8J7gcTeabM0-o=w1470-h828-s-no
 

ngcasey

Member
Bac VanDien, bác co thấy 2 bai Mùa Thu Dấu Em va Đông do Minh Thu hát không ? Nếu có bác có thể làm giúp được không ?
 
Bên trên