Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Bài này chẳng thấy ảnh đâu bác ơi?

Vệt Nắng Cuối Trời (Beat Tách) - Phượng Vũ.1080p.AC3.x264

ABLVV868yPv3frhjeKkSZ8Sp_Q6_nZ6iKwjSWR8pCMFRJ37CmkUBOvPLSTJvYw_XpLQwDXTsicXy4VHEKOeHo7VOm7WaBdy9A78g7PugbDr7Uu_1iYSbRqnkXmZqdjwEsYYkSLxPr_VS-V2eypfnvHBbKE_Es6u1h5OS3eWo5EpIKzSQiiJlARFwnIH5tIxpHRcNxn1pLn4oGOosYzc_CGuP9c4LdRXvPd9wcuDqWZCKu46mPaeDv5EYUa13-AYtfgqI3v6bvnf3fGezO-pUTMNFeCYz40ylPNWYBsBCxrXOmC9vSLTM7a6Akk3q8AxDNlMTvdh2TrqVipBewNgXQ4RhVMtgS37MmhOHCwOF4pFsKIO0o2JiP0DYct5_2lWG5onKh-TWJyrjsOQBZ87RUgtjuo5li5BT-0Sj8zBtAQVI-Pknqf3c2E494s-UdR4zKA_Yg4eeIbfcfIjCvKyFNCMR1L6NyvbZn4LwrUEqjttPbfNIldPg6eRML89OXby_ME50WKQ92JCyj7wVinrwpD9Jvvk2fOwN9eLH4oGx4Lyzk6_PF3PCDK71l3TWwwY7hdlT_9JE4SKzLBkzfxXD4FbZduay_TXal0BASsrygrTvLFN0HbUqqR5lCz19iEkLRi-W5nWMzKNNDwcOVzYLBWfWS2rRlVmRGBJOVrxjZ9MVTU5nLUM7VOCebc0EWUEAEczDlXgwxFbsHYKdEfwQtyMc9jp7QIQpdCFWSDe5MV_grtv90nS4xwk85EguAmFqiTues6B0KcOnCZ56KLwsTbMaosVmHEFfvvnSMfNSGUNO-6lf8I46H_3GNyqkuui5X4TNhRB71QQCNqw9sNAc3oaewfdwvRJ6JSaXdu7arzZB0btItW7BbBFE7ryHGAQSzzZAWuuXgI9_93yxJufGxtQJsHci8uzAhwVdd7kndFqtqHRv=w1665-h936-s-no
 

scorpion09

Well-Known Member
Bác nào có thể làm giúp bài "Những Lời Dối Gian"
không? Cảm ơn các Bác nhiều. Please see links below.
 
Bên trên