Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

caothudeche

Moderator

Người Đang Yêu - Trung Quân.1080p.AC3.x264.mkv

ABLVV87hQYPvSFTcv-Nhle3K4X6gky0SYxgO501i_8R8WQoavZApW847CyEpjZLDri7EtjYmjO52e68P8Gh9wr0Y_LbmhGmNlvlOLMIDwzGfeh7u6_xO0lBD1yOv00VjQB9oyD_3nib09V_ysVinzOZSQR_5vZHPRr7OtkhIIoteLIe75lDfN33vdJ4TNugqB395TfctHtUm7-0QwIy4iW5Frizj86dK8bFoQJiN9Q25_d6mgcZ0-ELNgwX2q9KYstxCqwtyrpXEcSiAK3tHNHNPF7bjKFDPEf3gUO69YdFcSlwiy3snqmadTA00Zz33BYo-RMCt5DAWXh4ZZwqExdlzPd6qyFQRyVeMNhKqjwbhnx081nDjdeBLf7-QIrS_ZhHNxVugRQ59cj-85_n5u54cSQWy3Q04KJzDtd9NufIbuup-qp6CPQc7PNVjlvPw2lYg82nElrgRQL8yBFJ36ZCY89wu2WWPwOE38K8NPy9NMrdsejSIswX6Q60CexXRxsyuwxwqwuDG5EAsM81PdWtucbJbvOL7WyoYvtKbRRCKPBmqxpXNDtrgsEji6NsEykuTTKdzdsI_boobR7uVC_jnPCYkBJr_1ZFmhQ3wC5kPrGHrwMkut2iX6w0VIsXDzVoR-oQpBzSCasBPqKwW-opfckptnbN684d4OU-q5vokRiCvlJ-RWJqeBhJLf1Kj6cb2G6Gzf5OtUeRM-uxNIQKiiplt274L5PgV1Wsm1dXAEp20sbgktumNkgUk1HDRLjsIeBhez2s-Ke-x656lSqN0-Suzn6DAZwRHcAfIOCzztyF5XJuh51Ccs4FT3p4wqaTc_UH3lvi3Z1EblGzdaeHXl5WKtsK6fh_yQ-CIoadcN0US9I_CsEdzWTtCMaiZYfznL40vkwqhFauA8UjO3CCh7-VMtnkVhz-2f0kHaz1HVf7v=w1665-h936-s-no
Đã thay beat gốc.
 

hoangvinh

Well-Known Member
Mình làm tặng người bạn, up lên đây chia sẽ cho bác nào thích

Ta Hỏi Lại Nhau (Bùi Hoàng Uyên Minh) - Lê Thu Uyên & Duy Phương
Sáng tác : Bùi Hoàng Uyên Minh
Trình bày : Lê Thu Uyên & Duy Phương
Beat tách

Lưu ý : mình kg có account vip cho nên link không sống lâu
bác nào đến sau nếu link die thì nhờ những bác đã tải xuống reup hộ
 
Bên trên