Hướng dẫn tải phim trên HBO Go , Vie On , Fim+

dannei

New Member
Bác nào hướng dẫn mình lấy key của cái này với ạ

Mã:
#EXTM3U
#EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS

#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-ID="audio",NAME="English",LANGUAGE="English",AUTOSELECT=YES,DEFAULT=YES,URI="audio_0_128000_hls.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82"

#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="subs",NAME="English",LANGUAGE="en",URI="en.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82"
#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="subs",NAME="简体中文",LANGUAGE="zh-Hans",URI="zh-Hans.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82"
#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="subs",NAME="繁體中文",LANGUAGE="zh-Hant",URI="zh-Hant.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82"
#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="subs",NAME="Thai",LANGUAGE="th",URI="th.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82"

#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=15532003,AVERAGE-BANDWIDTH=4558554,CODECS="avc1.640028,mp4a.40.2",RESOLUTION=1920x1080,AUDIO="audio",SUBTITLES="subs",FRAME-RATE=23.976025
video_0_4300000_hls.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=4726041,AVERAGE-BANDWIDTH=2631184,CODECS="avc1.64001F,mp4a.40.2",RESOLUTION=1280x720,AUDIO="audio",SUBTITLES="subs",FRAME-RATE=23.976025
video_0_2400000_hls.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=2310025,AVERAGE-BANDWIDTH=1422586,CODECS="avc1.4D401E,mp4a.40.2",RESOLUTION=854x480,AUDIO="audio",SUBTITLES="subs",FRAME-RATE=23.976025
video_0_1200000_hls.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1636906,AVERAGE-BANDWIDTH=1023342,CODECS="avc1.4D401E,mp4a.40.2",RESOLUTION=640x360,AUDIO="audio",SUBTITLES="subs",FRAME-RATE=23.976025
video_0_800000_hls.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=933738,AVERAGE-BANDWIDTH=620606,CODECS="avc1.42C015,mp4a.40.2",RESOLUTION=426x240,AUDIO="audio",SUBTITLES="subs",FRAME-RATE=23.976025
video_0_400000_hls.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82
 
#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="subs",NAME="Bahasa Indonesia",LANGUAGE="id",URI="id.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82&hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82"
 

vietkhoa789

New Member
Bác nào hướng dẫn mình lấy key của cái này với ạ

Mã:
#EXTM3U
#EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS

#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-ID="audio",NAME="English",LANGUAGE="English",AUTOSELECT=YES,DEFAULT=YES,URI="audio_0_128000_hls.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82"

#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="subs",NAME="English",LANGUAGE="en",URI="en.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82"
#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="subs",NAME="简体中文",LANGUAGE="zh-Hans",URI="zh-Hans.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82"
#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="subs",NAME="繁體中文",LANGUAGE="zh-Hant",URI="zh-Hant.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82"
#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="subs",NAME="Thai",LANGUAGE="th",URI="th.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82"

#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=15532003,AVERAGE-BANDWIDTH=4558554,CODECS="avc1.640028,mp4a.40.2",RESOLUTION=1920x1080,AUDIO="audio",SUBTITLES="subs",FRAME-RATE=23.976025
video_0_4300000_hls.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=4726041,AVERAGE-BANDWIDTH=2631184,CODECS="avc1.64001F,mp4a.40.2",RESOLUTION=1280x720,AUDIO="audio",SUBTITLES="subs",FRAME-RATE=23.976025
video_0_2400000_hls.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=2310025,AVERAGE-BANDWIDTH=1422586,CODECS="avc1.4D401E,mp4a.40.2",RESOLUTION=854x480,AUDIO="audio",SUBTITLES="subs",FRAME-RATE=23.976025
video_0_1200000_hls.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1636906,AVERAGE-BANDWIDTH=1023342,CODECS="avc1.4D401E,mp4a.40.2",RESOLUTION=640x360,AUDIO="audio",SUBTITLES="subs",FRAME-RATE=23.976025
video_0_800000_hls.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=933738,AVERAGE-BANDWIDTH=620606,CODECS="avc1.42C015,mp4a.40.2",RESOLUTION=426x240,AUDIO="audio",SUBTITLES="subs",FRAME-RATE=23.976025
video_0_400000_hls.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82
 
#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="subs",NAME="Bahasa Indonesia",LANGUAGE="id",URI="id.m3u8?hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82&hdntl=exp=1706716342~acl=/*~data=hdntl~hmac=4a8c76e9ec379e22bb6adee8b55b6a7c14bbe7ece4ba803a0ab18f0809766e82"
Đưa mỗi cái m3u8 thì lấy thế nào bạn? Ít nhất phải có cái link của video đó chứ
 

legendhaiduong

Well-Known Member
các bác còn tải được phim trên trang tvhay (tvphim.net) không ạ?
em thử làm theo mà ko được
 
mấy bác cho em hỏi OCR HardSub thì mình nên dùng hay tải ở nguồn nào dc ạ em có tìm dc vài bài hướng dẫn mà trc em bị Botnet nên giờ chưa dám tải nguồn không an toàn nên lên đây hỏi các bác có kinh nghiệm ạ
 
Bên trên