Áo đồng phục cho ACE HD Đà Lạt

Ðề: Áo đồng phục cho ACE HD Đà Lạt

Khì nào có đợt áo mới thì nhắc AE với A. Dương ơi. Tính rủ Anh đi uống cà phê mấy lần mà ngại quá không dám mời @};-
 

HDDL

BĐH HD Đà Lạt
Ðề: Áo đồng phục cho ACE HD Đà Lạt

Okie E... Để a lên lịch cho đợt áo sắp tới
 
Bên trên