Raspberry Pi + Rune Audio ::: Một trải nghiệm nghe nhạc mới

linh0983

Well-Known Member
Check Pi5 ram 8 ngon lành ạ . :cool:

dfgrytu201e363ae901bb5302.jpg


dfgrytu21.jpg


Pi5 cài rAudio chạy ngon bác Cường ạ khỏi mua bản quyền mấy os kia ui . . . :confused:
Cài ver 64 bit . https://github.com/rern/rAudio/releases/tag/i20240408 . :D

dfgrytu19.jpg


dfgrytu22.jpg


Tôi khoái miếng tản nhiệt có thể cắm dac hat bên trên ko dùng quạt tuyệt vời . :eek:
Kế tiếp cài lms vào remote nas nhà xem có ngon ko ? :mad:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

linh0983

Well-Known Member
@linh0983 link hướng dẫn đây nha anh.

Còn không chuyên hơn thì a làm con ổ ssd sẵn mikrotik update thoải mái (tầm 180k shopee ạ)
Vỏ nó đây bác . :mad:

dfgrytu27.jpg


Cài lms64 vào Pi5 remote nas nhà nhanh bác Cường ạ . :cool:

dfgrytu24.jpg


Kết nối bluetooth với Gold Note DS-10 ngon lành paire rất nhanh . :confused:

dfgrytu25.jpg


Source lms phát qua UPnP . :confused:

dfgrytu26.jpg


Cài thử đi bác ơi ui . . . :cool:

Remote nas nhà : User admin , pass foobar2000! . :cool:

Cài 2 món này bác Lâm build là ngon ạ . :mad:


 

ibraino

Active Member
Vỏ nó đây bác . :mad:

dfgrytu27.jpg


Cài lms64 vào Pi5 remote nas nhà nhanh bác Cường ạ . :cool:

dfgrytu24.jpg


Kết nối bluetooth với Gold Note DS-10 ngon lành paire rất nhanh . :confused:

dfgrytu25.jpg


Source lms phát qua UPnP . :confused:

dfgrytu26.jpg


Cài thử đi bác ơi ui . . . :cool:

Remote nas nhà : User admin , pass foobar2000! . :cool:

Cài 2 món này bác Lâm build là ngon ạ . :mad:


vâng, nay em cắm thay thử pi 4 nhưng có vẻ không đủ điện. cắm nguồn ngoài thì lại lên. Chắc e đóng hộp để chạy bubble telnet với lms thôi
 

linh0983

Well-Known Member
@chipphone : Ko thiếu thứ gì mang về là dùng thôi bác ạ . :mad:

dfgrytu28.jpg


Riêng youtube lms bác khai báo 3 món ạ . :cool:

YouTube API access key

Client ID

Client Secret

- go to Google Cloud Platform Credentials and select your YouTube project
- select "CREATE CREDENTIALS", then "OAuth client ID" and then "TVs and Limited Input devices"
- choose a name or leave the default
- click "CREATE", this will generate a Client ID and Client Secret
- paste "Your Client ID" and "Your Client Secret" here and click "Apply"
- click "Get Code" and if nothing appears to its right, just click "Refresh" or refresh this LMS page
- copy the code in red and click "Click here to authorize" link. You'll be prompted by YouTube to enter the code
- return to the LMS main screen, you can now use "My Subscriptions" and "My Playlists"
- to remove authorizations, go to Google Cloud Platform Permissions
 

linh0983

Well-Known Member
Pi5 sau khi kết nối bluetooth TV , mạch i2s bé tí xíu pcm5102 này xuất ra amply hat karaoke ngon lành bác Hùng đơn giản tiết kiệm ui . . . :mad:

dfgrytu27.jpg


dfgrytu29.jpg


rAudio nghe nhạc tuyệt bác ơi ! :cool:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ibraino

Active Member
Pi5 sau khi kết nối bluetooth TV , mạch i2s bé tí xíu pcm5102 này xuất ra amply hat karaoke ngon lành bác Hùng đơn giản tiết kiệm ui . . . :mad:

dfgrytu27.jpg


dfgrytu29.jpg


rAudio nghe nhạc tuyệt bác ơi ! :cool:
Nhắc đến karaoke mới nhớ ra em quên không mang cục loa kẹo kéo em sang nhờ bác xem cho. Thi thoảng cắm điện bth, pin đầy mà đang nghe nó bị tắt đi bật lại bụp 1 cái. Để nào rảnh em tháo ra mần mò xem độ chế được gì vô đó không :D
 

pana800

Well-Known Member
Cho em hỏi sao em add NAS cai rAudio vô nó không lưu nên mỗi lần khởi động lại Pi là phải nhấn nút remount. Em check dòng trong fstab nó vẫn có dòng lệnh mount NAS rồi.
Mò mãi không hiểu lý do sao mà fstab nó không lưu lại nên em dùng cách tạo file service để mount như sau. Các bác góp ý thêm nhé.
Mã:
[Unit]
Description=Mount Music folder at boot
Wants=network-online.target
After=network-online.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/mount -t cifs //NAS_IP/Music /mnt/MPD/NAS/Music -o username=Guest,vers=3.0
Restart=on-failure
RestartSec=5s
[Install]
WantedBy=multi-user.target
lưu thành file .service (ví dụ nas_mount.service) vào thư mục /etc/systemd/system
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên