Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

hoangvinh

Well-Known Member
LK Nhẫn Cưới - Như Quỳnh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh HD

Gồm những bài :
Trả Nhẫn Kim Cương Sáng tác : Vinh Sử
Vòng Nhẫn Cưới Sáng tác : Vinh Sử
Trao Nhau Nhẫn Cưới Sáng tác : Phạm Minh Cảnh

Trình bày : Như Quỳnh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh

Beat gốc PBN

Lưu ý : mình kg có account vip cho nên link không sống lâu
bác nào đến sau nếu link die thì nhờ những bác đã tải xuống reup hộ
 

SSU Team World

New Member
Viết bằng Song Ngữ (Việt-Trung)

Tiếng Việt:
Có ai nào có bài hát:
Khóc - Đông Nhi
Nghe đầy đủ MP3 (Zing MP3) (Chỉ dành cho Người Việt và Người Hoa đang sinh sống tại Việt Nam)

Khóc (MP3 Version) - Đông Nhi
Xin hãy giúp cho tôi đi!
Xin cảm ơn!

中文 (普通话) :
有谁有这首歌吗 :
哭泣 - 东儿
收听完整MP3 (Zing MP3) (仅适用于居住在越南的越南人和华人)
哭泣 (MP3版) - 东儿
请帮我 !

谢谢你 !
 

khacduy1978

Well-Known Member
Viết bằng Song Ngữ (Việt-Trung)

Tiếng Việt:
Có ai nào có bài hát:
Khóc - Đông Nhi
Nghe đầy đủ MP3 (Zing MP3) (Chỉ dành cho Người Việt và Người Hoa đang sinh sống tại Việt Nam)

Khóc (MP3 Version) - Đông Nhi
Xin hãy giúp cho tôi đi!
Xin cảm ơn!

中文 (普通话) :
有谁有这首歌吗 :
哭泣 - 东儿
收听完整MP3 (Zing MP3) (仅适用于居住在越南的越南人和华人)
哭泣 (MP3版) - 东儿
请帮我 !

谢谢你 !

Đây bác. Bài này của SapKTV.
 
Bên trên