Hướng dẫn tải phim trên HBO Go , Vie On , Fim+

fptpoly

New Member
Các bác ai rành cho em hỏi tí là em lấy vieo từ Vieon mà chỉ lấy Video+Audio thì không sao nhưng lấy luôn subtitle là nó bị mất 10 mấy giây cuối phim là bị gì vậy nhỉ

Bạn tải công cụ xem link mpd/m3u8 trên trình duyệt rồi mở link mpd đó trên trình duyệt nó sẽ tự load ra thông tin (bạn nhớ chuyển đuôi .mpd sang .m3u8) thì sẽ thấy link sub - dùng trực tiếp link đấy tải về nha bạn.

Link tool: https://chrome.google.com/webstore/detail/omjpjjekjefmdkidigpkhpjnojoadbih
 

hdunknown

New Member
Các hỗ trợ em đoạn này trên youku được không ạ. Em tìm ra được đoạn này trên youku nhưng khi dùng m3u8DL tải về thì nó chỉ ra được audio.

Mã:
#EXTM3U
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,URI="http://valipl.cp31.ott.cibntv.net/6773C3DE6074471E199D26D9D/070000000065001232436265B6006C6AED409F-4775-480F-9F27-E3FBEF6F9FD6.m3u8?ccode=0597&duration=2762&expire=18000&psid=a596c22cb0cfac91b759acb6f00be17441346&ups_client_netip=71a54751&ups_ts=1695879109&ups_userid=&apscid=&mnid=&rid=20000000F44B7DBA05E30B9AA5F4263F48F0812802000000&operate_type=1&umt=1&type=cmfv4hd2&utid=%2BcSaHXnNoWUCAXGlR1FWyh82&vid=XNjAyMjQzMDYwOA%3D%3D&s=effa1191a5de4de18548&t=205d787f76c731b&cug=2&bc=2&si=5&eo=1&ckt=5&m_onoff=0&vkey=Bbb873e9f40f69eeb6738782a4e9cc555&fms=0147b82ba24ae10d&tr=2762&le=b12e3de360def14a9a3278bdce2c9a1d&app_key=34300712&app_ver=9.4.34",GROUP-ID="aac",NAME="aac_1",AUTOSELECT=YES,CHANNELS="2",LANGUAGE="default"
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=523281,FRAME-RATE=25,RESOLUTION=1280x720,CODECS="avc1.640028,mp4a.40.2",AUDIO="aac"
http://valipl.cp31.ott.cibntv.net/6572EB9CB9338718B581068D8/0500CC0000650012DE3C4F6E5D3C6C3EB415BE-198D-486C-B969-F15BE3559743.m3u8?ccode=0597&duration=2762&expire=18000&psid=a596c22cb0cfac91b759acb6f00be17441346&ups_client_netip=71a54751&ups_ts=1695879109&ups_userid=&apscid=&mnid=&rid=20000000D4B1FCA4AE55438244246BD56A2EDCBD02000000&operate_type=1&umt=1&type=cmfv4hd2&utid=%2BcSaHXnNoWUCAXGlR1FWyh82&vid=XNjAyMjQzMDYwOA%3D%3D&s=effa1191a5de4de18548&t=205d787f76c731b&cug=2&bc=2&si=5&eo=1&ckt=5&m_onoff=0&vkey=Bde3ec95555756f4a03e70cc1b66525b8&fms=97324fbb51747db3&tr=2762&le=a81955b11abbc85d4c905a4437f83761&app_key=34300712&app_ver=9.4.34
#EXT-X-ENDLIST

Ngoài ra còn tệp đoạn
Mã:
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:6
#EXT-X-TARGETDURATION:19
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXT-X-MAP:URI="https://valipl.cp31.ott.cibntv.net/67756D6080932713CFC02204E/070000000065001232436265B6006C6AED409F-4775-480F-9F27-E3FBEF6F9FD6_audio_init.mp4?ups_client_netip=71a54751&ccode=0597&mnid=&app_key=34300712&expire=18000&umt=1&si=5&cug=2&s=effa1191a5de4de18548&vid=XNjAyMjQzMDYwOA%3D%3D&ups_userid=&apscid=&t=205d787f76c731b&utid=%2BcSaHXnNoWUCAXGlR1FWyh82&duration=2762&bc=2&m_onoff=0&vkey=B4e4a2d875f9c23e294c74a3eb201a44a&type=cmfv4hd2&fms=0147b82ba24ae10d&eo=1&psid=a596c22cb0cfac91b759acb6f00be17441346&ckt=5&operate_type=1&tr=2762&app_ver=9.4.34&ups_ts=1695879109&le=b12e3de360def14a9a3278bdce2c9a1d"
#EXTINF:15.511000,
#EXT-X-PRIVINF:FILESIZE=130383
https://valipl.cp31.ott.cibntv.net/67756D6080932713CFC02204E/070000000065001232436265B6006C6AED409F-4775-480F-9F27-E3FBEF6F9FD6_audio_00001.mp4?ccode=0597&duration=2762&expire=18000&psid=a596c22cb0cfac91b759acb6f00be17441346&ups_client_netip=71a54751&ups_ts=1695879109&ups_userid=&apscid=&mnid=&rid=20000000F44B7DBA05E30B9AA5F4263F48F0812802000000&operate_type=1&umt=1&type=cmfv4hd2&utid=%2BcSaHXnNoWUCAXGlR1FWyh82&vid=XNjAyMjQzMDYwOA%3D%3D&s=effa1191a5de4de18548&t=205d787f76c731b&cug=2&bc=2&si=5&eo=1&ckt=5&m_onoff=0&fms=0147b82ba24ae10d&tr=2762&le=b12e3de360def14a9a3278bdce2c9a1d&app_key=34300712&app_ver=9.4.34&vkey=Bf647cd3824675ab86601d95530353d40
#EXTINF:12.283000,

và đoạn
Mã:
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:6
#EXT-X-TARGETDURATION:18
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXT-X-MAP:URI="https://valipl.cp31.ott.cibntv.net/67756D6080932713CFC02204E/0500CC0000650012DE3C4F6E5D3C6C3EB415BE-198D-486C-B969-F15BE3559743_video_init.mp4?ups_client_netip=71a54751&ccode=0597&mnid=&app_key=34300712&expire=18000&umt=1&si=5&cug=2&s=effa1191a5de4de18548&vid=XNjAyMjQzMDYwOA%3D%3D&ups_userid=&apscid=&t=205d787f76c731b&utid=%2BcSaHXnNoWUCAXGlR1FWyh82&duration=2762&bc=2&m_onoff=0&vkey=B4f9afa22d2a31477ff1de5e8906dc3cc&type=cmfv4hd2&fms=97324fbb51747db3&eo=1&psid=a596c22cb0cfac91b759acb6f00be17441346&ckt=5&operate_type=1&tr=2762&app_ver=9.4.34&ups_ts=1695879109&le=a81955b11abbc85d4c905a4437f83761"
#EXTINF:15.520000,
#EXT-X-PRIVINF:FILESIZE=1244102
https://valipl.cp31.ott.cibntv.net/67756D6080932713CFC02204E/0500CC0000650012DE3C4F6E5D3C6C3EB415BE-198D-486C-B969-F15BE3559743_video_00001.mp4?ccode=0597&duration=2762&expire=18000&psid=a596c22cb0cfac91b759acb6f00be17441346&ups_client_netip=71a54751&ups_ts=1695879109&ups_userid=&apscid=&mnid=&rid=20000000D4B1FCA4AE55438244246BD56A2EDCBD02000000&operate_type=1&umt=1&type=cmfv4hd2&utid=%2BcSaHXnNoWUCAXGlR1FWyh82&vid=XNjAyMjQzMDYwOA%3D%3D&s=effa1191a5de4de18548&t=205d787f76c731b&cug=2&bc=2&si=5&eo=1&ckt=5&m_onoff=0&fms=97324fbb51747db3&tr=2762&le=a81955b11abbc85d4c905a4437f83761&app_key=34300712&app_ver=9.4.34&vkey=Bdfc7a802fb411466464e165ee74d4bdb
#EXTINF:12.280000,
#EXT-X-PRIVINF:FILESIZE=1309940
https://valipl.cp31.ott.cibntv.net/67756D6080932713CFC02204E/0500CC0000650012DE3C4F6E5D3C6C3EB415BE-198D-486C-B969-F15BE3559743_video_00002.mp4?ccode=0597&duration=2762&expire=18000&psid=a596c22cb0cfac91b759acb6f00be17441346&ups_client_netip=71a54751&ups_ts=1695879109&ups_userid=&apscid=&mnid=&rid=20000000D4B1FCA4AE55438244246BD56A2EDCBD02000000&operate_type=1&umt=1&type=cmfv4hd2&utid=%2BcSaHXnNoWUCAXGlR1FWyh82&vid=XNjAyMjQzMDYwOA%3D%3D&s=effa1191a5de4de18548&t=205d787f76c731b&cug=2&bc=2&si=5&eo=1&ckt=5&m_onoff=0&fms=97324fbb51747db3&tr=2762&le=a81955b11abbc85d4c905a4437f83761&app_key=34300712&app_ver=9.4.34&vkey=B2aa6788ed18d07c5507064e35c47985d
#EXTINF:10.360000,...
....

Theo e thấy thì nó 1 là audio và 1 là video. nhưng cả 2 đoạn trên em lưu về file txt rồi vứt qua u3m8DL nó k tải được :((.
Ai chỉ giúp em cái này rõ xíu được không ạ
 

NguyenKhong

New Member
Nay e có làm cái phần mềm tải hydrax, bác nào cần thì dùng thử nhé.
Video hướng dẫn
Link phần mềm

Link mới ngày 05/03/2023
Do hydrax/abyss đổi tên miền nên phải code lại.

Link ngày 16/04/2023
Thuật toán thay đổi.

Link ngày 06/05/2023
Sẽ không cập nhật nữa. Mã nguồn bị lộ. Nguy cơ bị sửa là rất cao.
Tin không vui là có ai đó đã dịch ngược mã nguồn và chia sẻ nên trong tương lai e sẽ không cập nhật nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
 

vietkhoa789

New Member
Các hỗ trợ em đoạn này trên youku được không ạ. Em tìm ra được đoạn này trên youku nhưng khi dùng m3u8DL tải về thì nó chỉ ra được audio.

Mã:
#EXTM3U
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,URI="http://valipl.cp31.ott.cibntv.net/6773C3DE6074471E199D26D9D/070000000065001232436265B6006C6AED409F-4775-480F-9F27-E3FBEF6F9FD6.m3u8?ccode=0597&duration=2762&expire=18000&psid=a596c22cb0cfac91b759acb6f00be17441346&ups_client_netip=71a54751&ups_ts=1695879109&ups_userid=&apscid=&mnid=&rid=20000000F44B7DBA05E30B9AA5F4263F48F0812802000000&operate_type=1&umt=1&type=cmfv4hd2&utid=%2BcSaHXnNoWUCAXGlR1FWyh82&vid=XNjAyMjQzMDYwOA%3D%3D&s=effa1191a5de4de18548&t=205d787f76c731b&cug=2&bc=2&si=5&eo=1&ckt=5&m_onoff=0&vkey=Bbb873e9f40f69eeb6738782a4e9cc555&fms=0147b82ba24ae10d&tr=2762&le=b12e3de360def14a9a3278bdce2c9a1d&app_key=34300712&app_ver=9.4.34",GROUP-ID="aac",NAME="aac_1",AUTOSELECT=YES,CHANNELS="2",LANGUAGE="default"
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=523281,FRAME-RATE=25,RESOLUTION=1280x720,CODECS="avc1.640028,mp4a.40.2",AUDIO="aac"
http://valipl.cp31.ott.cibntv.net/6572EB9CB9338718B581068D8/0500CC0000650012DE3C4F6E5D3C6C3EB415BE-198D-486C-B969-F15BE3559743.m3u8?ccode=0597&duration=2762&expire=18000&psid=a596c22cb0cfac91b759acb6f00be17441346&ups_client_netip=71a54751&ups_ts=1695879109&ups_userid=&apscid=&mnid=&rid=20000000D4B1FCA4AE55438244246BD56A2EDCBD02000000&operate_type=1&umt=1&type=cmfv4hd2&utid=%2BcSaHXnNoWUCAXGlR1FWyh82&vid=XNjAyMjQzMDYwOA%3D%3D&s=effa1191a5de4de18548&t=205d787f76c731b&cug=2&bc=2&si=5&eo=1&ckt=5&m_onoff=0&vkey=Bde3ec95555756f4a03e70cc1b66525b8&fms=97324fbb51747db3&tr=2762&le=a81955b11abbc85d4c905a4437f83761&app_key=34300712&app_ver=9.4.34
#EXT-X-ENDLIST

Ngoài ra còn tệp đoạn
Mã:
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:6
#EXT-X-TARGETDURATION:19
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXT-X-MAP:URI="https://valipl.cp31.ott.cibntv.net/67756D6080932713CFC02204E/070000000065001232436265B6006C6AED409F-4775-480F-9F27-E3FBEF6F9FD6_audio_init.mp4?ups_client_netip=71a54751&ccode=0597&mnid=&app_key=34300712&expire=18000&umt=1&si=5&cug=2&s=effa1191a5de4de18548&vid=XNjAyMjQzMDYwOA%3D%3D&ups_userid=&apscid=&t=205d787f76c731b&utid=%2BcSaHXnNoWUCAXGlR1FWyh82&duration=2762&bc=2&m_onoff=0&vkey=B4e4a2d875f9c23e294c74a3eb201a44a&type=cmfv4hd2&fms=0147b82ba24ae10d&eo=1&psid=a596c22cb0cfac91b759acb6f00be17441346&ckt=5&operate_type=1&tr=2762&app_ver=9.4.34&ups_ts=1695879109&le=b12e3de360def14a9a3278bdce2c9a1d"
#EXTINF:15.511000,
#EXT-X-PRIVINF:FILESIZE=130383
https://valipl.cp31.ott.cibntv.net/67756D6080932713CFC02204E/070000000065001232436265B6006C6AED409F-4775-480F-9F27-E3FBEF6F9FD6_audio_00001.mp4?ccode=0597&duration=2762&expire=18000&psid=a596c22cb0cfac91b759acb6f00be17441346&ups_client_netip=71a54751&ups_ts=1695879109&ups_userid=&apscid=&mnid=&rid=20000000F44B7DBA05E30B9AA5F4263F48F0812802000000&operate_type=1&umt=1&type=cmfv4hd2&utid=%2BcSaHXnNoWUCAXGlR1FWyh82&vid=XNjAyMjQzMDYwOA%3D%3D&s=effa1191a5de4de18548&t=205d787f76c731b&cug=2&bc=2&si=5&eo=1&ckt=5&m_onoff=0&fms=0147b82ba24ae10d&tr=2762&le=b12e3de360def14a9a3278bdce2c9a1d&app_key=34300712&app_ver=9.4.34&vkey=Bf647cd3824675ab86601d95530353d40
#EXTINF:12.283000,

và đoạn
Mã:
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:6
#EXT-X-TARGETDURATION:18
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXT-X-MAP:URI="https://valipl.cp31.ott.cibntv.net/67756D6080932713CFC02204E/0500CC0000650012DE3C4F6E5D3C6C3EB415BE-198D-486C-B969-F15BE3559743_video_init.mp4?ups_client_netip=71a54751&ccode=0597&mnid=&app_key=34300712&expire=18000&umt=1&si=5&cug=2&s=effa1191a5de4de18548&vid=XNjAyMjQzMDYwOA%3D%3D&ups_userid=&apscid=&t=205d787f76c731b&utid=%2BcSaHXnNoWUCAXGlR1FWyh82&duration=2762&bc=2&m_onoff=0&vkey=B4f9afa22d2a31477ff1de5e8906dc3cc&type=cmfv4hd2&fms=97324fbb51747db3&eo=1&psid=a596c22cb0cfac91b759acb6f00be17441346&ckt=5&operate_type=1&tr=2762&app_ver=9.4.34&ups_ts=1695879109&le=a81955b11abbc85d4c905a4437f83761"
#EXTINF:15.520000,
#EXT-X-PRIVINF:FILESIZE=1244102
https://valipl.cp31.ott.cibntv.net/67756D6080932713CFC02204E/0500CC0000650012DE3C4F6E5D3C6C3EB415BE-198D-486C-B969-F15BE3559743_video_00001.mp4?ccode=0597&duration=2762&expire=18000&psid=a596c22cb0cfac91b759acb6f00be17441346&ups_client_netip=71a54751&ups_ts=1695879109&ups_userid=&apscid=&mnid=&rid=20000000D4B1FCA4AE55438244246BD56A2EDCBD02000000&operate_type=1&umt=1&type=cmfv4hd2&utid=%2BcSaHXnNoWUCAXGlR1FWyh82&vid=XNjAyMjQzMDYwOA%3D%3D&s=effa1191a5de4de18548&t=205d787f76c731b&cug=2&bc=2&si=5&eo=1&ckt=5&m_onoff=0&fms=97324fbb51747db3&tr=2762&le=a81955b11abbc85d4c905a4437f83761&app_key=34300712&app_ver=9.4.34&vkey=Bdfc7a802fb411466464e165ee74d4bdb
#EXTINF:12.280000,
#EXT-X-PRIVINF:FILESIZE=1309940
https://valipl.cp31.ott.cibntv.net/67756D6080932713CFC02204E/0500CC0000650012DE3C4F6E5D3C6C3EB415BE-198D-486C-B969-F15BE3559743_video_00002.mp4?ccode=0597&duration=2762&expire=18000&psid=a596c22cb0cfac91b759acb6f00be17441346&ups_client_netip=71a54751&ups_ts=1695879109&ups_userid=&apscid=&mnid=&rid=20000000D4B1FCA4AE55438244246BD56A2EDCBD02000000&operate_type=1&umt=1&type=cmfv4hd2&utid=%2BcSaHXnNoWUCAXGlR1FWyh82&vid=XNjAyMjQzMDYwOA%3D%3D&s=effa1191a5de4de18548&t=205d787f76c731b&cug=2&bc=2&si=5&eo=1&ckt=5&m_onoff=0&fms=97324fbb51747db3&tr=2762&le=a81955b11abbc85d4c905a4437f83761&app_key=34300712&app_ver=9.4.34&vkey=B2aa6788ed18d07c5507064e35c47985d
#EXTINF:10.360000,...
....

Theo e thấy thì nó 1 là audio và 1 là video. nhưng cả 2 đoạn trên em lưu về file txt rồi vứt qua u3m8DL nó k tải được :((.
Ai chỉ giúp em cái này rõ xíu được không ạ
Ib mình, mình hướng dẫn bạn tải youku
 

joknamer

New Member
Em tải trên youku bằng m3u8DL nhưng video bị nhòe, có cần key để decode không ạ, e cảm ơn
 
Bên trên