[Hỏi đáp] cách mux audio với video không bằng về thời gian

Bên trên