tranhuuphuposco

Sinh nhật
Tháng một 2
Giới tính
Nam

Chữ ký

Nếu còn, nếu còn em
Xin được, xin nằm yên
Đất đá, hân hoan một miền....

Các danh hiệu

 1. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 4. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên