quanchua

sống cô độc giưa 1 đống người

condition is temporary class is forever
Địa chỉ
Thái Nguyên
Nghề nghiệp
siêu sinh viên

Liên hệ

Yahoo! Messenger
themenfromnowhere
Skype
boy_alone90

Chữ ký

phụ nữ là 1 công trình kiến trúc tuyệt vời tuy nhiên khu vực giải trí quá gần khu vệ sinh ;))

Following

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 4. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 6. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên