minhtuantkh

Tự hào là con cháu nông dân chính hiệu

Đẻ, đẻ nữa...đẻ mãi
Địa chỉ
Born: Thái Bình - live: Sài Gòn
Nghề nghiệp
Làm chơi ăn thật

Chữ ký

Bên trên